Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

www.hawatk.com

  www.hawatk.com

 

           

        ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ

ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ ՆՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աստվածաշունչ

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը  

Ավետարան Ըստ Մատթեոսի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28    

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Ավետարան Ըստ Մարկոսի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Ավետարան Ըստ Ղուկասի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Ավետարան Ըստ Հովհանեսի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Գործք Առաքելոց  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28    

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Հռոմեացիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Կորնթացիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Կորնթացիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Գաղատացիներին  

1 2 3 4 5 6        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Եփեսացիներին  

1 2 3 4 5 6        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Ֆիլիպպեցիներին  

1 2 3 4            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին  

1 2 3 4            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին  

1 2 3              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Տիմոթեոսին  

1 2 3 4 5 6        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Տիմոթեոսին  

1 2 3 4            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Տիտոսին  

1 2 3              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Փիլիմոնին  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրաեցիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հակոբոս  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պետրոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պետրոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը  

1 2 3              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի 1 -ին թուղթը  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի 2 -րդ թուղթը  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի 3 -րդ թուղթը  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հուդա Առաքյալի թուղթը  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի Հայտնությունը  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22                

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հին Կտակարանը

Առակաց Գիրքը  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հին Կտակարանը

Ժողովող  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12